Istwa Jak

Si nuit te konn maleng lajounen pote malgre tout sa yo di, li pa t  ap janm ale kite nou fas ak lavi. Si nuit te konnen genyen nan nou, se lannuit nou moun. Se lannuit nou mache, se lannuit nou ka demare machwè n, se lannuit nou pran fòs, se lannuit nou ka jouke pwoblèm pi wo zetwal, se lannuit lavi n kòmanse malgre kalkil ki depatcha kalkilatris wòdpòte yo, se lannuit nou ka chita arebò lavi, nou ka chante tankou toutrèl ki fin bati kay pou li ponn. Se lannuit nou se matadò sipèb, nou pa wè je pèsonn, se lannuit nou bouske sa jounen souse nan nou kou yon kolonn vanpi tou grangou. Lannuit, nou moun tout bon…

Thony Bélizaire AFP

Okenn moun pa t wè nuit sila te anonse malè wondong sila a, zetwal yo te bèl kou vwa ti chantèz m konn ap tande nan klèb pi ba a, kouman l rele ankò ? Ou konnen wi, di m non…Tafa, se sa. Wi, zetwal yo te bèl, ou ta di se lè m te jenn fanm kay paran m epi m mete bèl wòb pou m al parade sou plas. Ou sezi, ou ap mande tèt ou kouman m fè vin ap mande kounya, kouman m fè ap viv nan lari. S on lòt istwa. Kite m fin rakonte w Istwa Jak. Nuit sila, m sonje zetwal yo te bèl anpil, pa t vrèman gen limyè ki te limen nan zòn nan, Jak li menm pa t janm met kouran nan ti pyès li an, li te di l pa bezwen, se limyè zetwal yo ak lalin lan ki te pèmèt mwen wè  Jak sou galri an ak yon kèp kleren bò kote l, yon radyo a pil t ap woule yon bolewo, li t ap balanse de bò. Èske se van an ? Èske se mizik la ? M pa vrèman konnen. De tanzantan li bay tèt li yon ti tap, petèt paske li kontan se lannuit, petèt li kontan mizik la, li kontan kleren an, petèt li kontan tout bagay sa yo. 

Jou Jak vin rete nan kay sa, m te gentan ap mande nan ri Kapwa ou wè m ye a. Li pa t vin ak kamyonèt ki t ap debake yon pakèt batanklan kretyenvivan abitye posede. Nan twa ale-retou li te gentan vin ak tout sa li genyen. Ki kote li te soti ? M pa t ko konnen. Se apre m ap konnen se nan lantouraj Vilaj de Dye li te rete. Lè lapolis soti pou yo al bare tout zòn nan akoz bandi, li pran sa l te ka pran, tout sa ki p ap pèmèt yo konnen si li ap kite zòn nan, li pran yon ti kòb li t ap sanble pou li pran kanntè epi li al jwenn yon nèg yo te di l k ap lwe yon pyès nan Kapwa a pou yon bounda monnen.

Se lannuit nou renmen tout bon. Se lannuit nou kole rèv tankou afich kandida sou mi santi pise. Se lannuit nou sispann machin. Se lannuit nou chavire mòn, nou vole san zèl, nou vwayaje san paspò. Se lannuit nou se mèt vwa n k ap fè eko sou tout pòt, sou tout poto, sou tout mi, sou tout tòl. Se lannuit, nou moun tout bon…

Depi jou l vin abite nan pyès kay la, li koumanse pale avè m, nou manje ansanm, nou bwè nan menm gode, sèl dòmi nan pyès kay la, li pa t janm aksepte. Sa pa deranje m tou, m renmen dòmi deyò, m renmen dòmi anba dra plen etwal tout gwosè ki kouvri tout moun. Jak pa twò renmen pale de lavi l. Li renmen silans, li renmen Bolewo, li renmen kleren l. Li te gen yon ti bwat telefòn, se sou li parenn li k ap viv Giyàn te konn rele l. Li pa t konn fè lòt koze ak telefòn nan ke reponn apèl parenn li. Li te toujou anvi al Giyàn, li konnen gen anpil ayisyen lòt bò a. Li pa t ap twò depeyize. Lè se potè ou ye, gen rèv ki pran twòp tan pou reyalize, lavi gen twòp koze nou pa metrize ki toujou ap mete an reta nan sa nou ta vle fè. Sitou si w pa gen okenn garanti. Se te yon bon nèg. Jak ooo…

Redi anba gwo chay te fè l gen gwo ponyèt men je l te piti ak won, ou ta di yo te bliye kite espas pou yo parèt. Chak fen mwa, li achte yon jilèt pou fè cheve l, lè w malere, ou dwe pran swen aparans ou. Poukisa Jak te renmen pran swen aparans li konsa pandan l pa t gen madanm, pitit, fanm tout kote, (petèt menm nan bouzen li pa t konn ale)? Se te yon mistè pou mwen. E mwen? Yon fwa. Apre nou te fin bwè yon rès wonm, yon gode te tonbe, nou tou de t ap chèche l nan fènwa a, rive yon moman li vin retwouve l dèyè m nan pandan m te pandye, mwen santi yon lame k ap deplwaye nan pantalon l, m f on ti bak, vin pi kole sou li, pran pòz m ap kontinye chèche gode a. Li foure men l soti grenn li nan pantalon l, mwen monte wòb mwen, m retire kilòt mwen,  li kenbe anch mwen epi li pran posesyon teritwa m, mwen santi kò m k ap pran dife, je m s on toupi ki pèdi aks li, m defaze, m ap derive, m pran api nan mi an, li pa pèdi rit li, tout mi baraj mwen prèt pou kraze. Li lage anch mwen, li pran tete m, li petri yo, li karese pwent yo, tout dlo nan kò m anvayi chanm nan, nou neye. Pou yon moun ou ta di ki te fè chwa pa al nan lavi fanm ak gason, mwen te pran sa lavi te refize m. M te jwi.

Se lannuit nou bay tout bèt lavi. Se lannuit nou plis ke kò n. Nou pi pre youn lòt. Nou panse tout doulè. Nou trase chimen lespwa. Se lannuit nou pran van pou do zwazo. Se lannuit nou pa gen patwon. Nou pa mouri yon sèl fwa. Se lannuit nou moun tout bon…

Pa t gen anyen ki te anonse malè sila. Se te yon nuit byen kalm. Se te yon 25 desanm. Pa gen kontradiksyon nan sa m di a : yon nuit kalm ak yon 25 desanm. Tout moun ki t anvi fete te gen kote pou y ale tankou Channmas oubyen nan fèt k ap fèt kay zanmi ki gen kote pou resevwa moun. Anpil moun te al chèche kote plezi fè kwen, kote lavi gen plis payèt. Jak li menm te chita sou galri a. Li t ap bwè, koute yon ti mizik epi depimmaten li t ap panse ak vwayaj li pou Giyàn. Finalman, malgre li pa gen paspò, malgre li pa gen biyè avyon, li pral Giyàn. Malgre sa lavi pran li ka souri, fè lavi zons, li ka di sa pral chanje. Pou travay li travay, pou ede li ede, men l tèlman ka rakonte peripesi, move lavi ki frape l, ponyèt li ak do l pote estigmat tout traka lèzòm met sou wout li, je l bay wè tout listwa doulè makònen ak pèseverans li. Li t anvi viv nan peyi l men peyi a pa vle l, li paka kite lamizè fin fè eksperyans sou li, li paka aksepte wè li pa kite tras. Viv pa enpòtan, sa k enpòtan se ekziste. Nou tout ap viv men konbyen nan nou ki ekziste ?

Se lannuit nou fè konfyans pou nou pati san di n ale. Se lannuit nou ekri revandikasyon n an majiskil. Se lannuit nou pran bobo tout fòs ki p ap jije n. Se lannuit nou tout gri…

Wè lavi, se pi move blag yo fè n.  Pou sa sa koute n pou n viv epi n mouri san rezon. Oubyen pou rezon ki pa eksplike n ekzistans nou. Pou jan lavi pase n nan rizib, m pa ka kwè nan okenn Verite. Men m te kwè nan bonte Jak. Kisa ki rete lè nou pa kwè nan anyen ankò? 

Sou yon ti bout mi, ak yon kèp kleren, pandan l t ap tande mizik pou yon dènye fwa nan Pòtoprens, yon 25 desanm, Jak t ap balanse sou ritm yon bolewo men yon bal pati ak lavi l nan yon kadans ki te twò rapid pou li. Li pa t nan kont a pèsonn. Yon bal pèdi fè li pèdi lavi l. Pou yon dènye fwa, kleren an melanje ak san l. Bolewo a kontinye ap jwe malgre Jak sispann balanse. 

Wilbert ANTÉNOR 

Une réflexion sur “Istwa Jak

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.